Front Hotel

Front Hotel Το Front Hotel βασίζετε σε τεχνολογία SQL Server για να διασφαλίσει το περιβάλλον πολλαπλών χρηστών, καθώς και την διαχείριση πολλαπλών ξενοδοχείων σε πραγματικό χρόνο. Είναι το πιο πλήρες […]