Front Retail

Front Retail

Το Front Retail αποτελεί την ιδανική και πιο πλήρη λύση για τη μηχανογράφηση καταστημάτων εντατικής λιανικής. Supermarkets, minimarkets, καταστήματα με ρούχα ή παπούτσια (Χρώμα – μέγεθος), καταστήματα με κοσμήματα, φούρνοι κ.α.

Κύρια χαρακτηριστικά του FrontRetail

Οθόνη πωλήσεων

 • Όλες οι λειτουργίες των πωλήσεων ρυθμίζονται από τον χρήστη. Υπάρχουν πάνω από 70 διαφορετικές λειτουργίες για να διαμορφώσετε ένα προφίλ χρήστη, ανάλογα με το είδος της πώλησης και της πρόσβασης του.
 • Ο πιο γρήγορος τρόπος πώλησης ενός προϊόντος είναι με ανάγνωση του barcode με οπτικό αναγνώστη ( scanner). Με την ανάγνωση αμέσως προσδιορίζονται το μέγεθος και το χρώμα του είδους.
 • Αν αντί για το barcode εισαχθεί η αναφορά του είδους, εμφανίζονται τα μεγέθη και τα χρώματα του είδους αυτόματα.
 • Μετά την εισαγωγή ενός είδους στην οθόνη πώλησης, εμφανίζεται η φωτογραφία του.
 • Υπάρχουν πολλοί τρόποι για εύρεση είδους, αν δεν υπάρχει barcode:
  • Εσωτερική αναφορά ή κατασκευαστής.
  • Περιγραφή..
  • Τμήμα, κατηγορία, οικογένεια και υποοικογένεια.
  • Μάρκα.
  • Εποχή.
 • Η οθόνη αναζήτησης εμφανίζει την τιμή πώλησης του είδους και το απόθεμα.
 • Δεδομένου ότι ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος, με το πάτημα ενός πλήκτρου μπορεί να:
  • Δει τους τιμοκαταλόγους πώλησης.
  • Ελέγξει τα αποθέματα σε άλλα καταστήματα ή αποθήκες της αλυσίδας.
  • Δει αν το είδος είναι κρατημένο και από ποιον.
  • Δει να το είδος είναι πληρωμένο και από ποιον.
  • Ελέγξει αν υπάρχουν εκκρεμείς εισαγωγές από προμηθευτές.
  • Τροποποιήσει ποσότητες σε πωλήσεις.
  • Τροποποιήσει τιμές πώλησης.
  • Εφαρμόσει έκπτωση στο είδος ή στο σύνολο της πώλησης.

Ολοκλήρωση πώλησης

 • Συνήθως, με την ολοκλήρωση της πώλησης εκτυπώνεται απόδειξη. Επιπλέον, το FrontRetailεπιτρέπει την επιλογή και άλλων παραστατικών για την ολοκλήρωση της πώλησης τιμολόγια, δελτία αποστολής …
 • Στην οθόνη συνόλου, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής. Αν το ποσό που δίδεται από τον πελάτη υπερβαίνει το σύνολο, εμφανίζονται τα ρέστα.
 • Μπορούν να ανατεθούν διάφοροι τρόποι πληρωμής. Πχ: μετρητά ή πίστωση.
 • Στις πωλήσεις με πίστωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει πελάτη, για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση της είσπραξης.
 • Πολλαπλά νομίσματα:Ο χρήστης μπορεί να κλείσει μια πώληση με δύο ή περισσότερα διαφορετικά νομίσματα. Τα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με την ισοτιμία συναλλάγματος.Με την επιλογή ενός νομίσματος, εμφανίζονται τα διάφορα χαρτονομίσματα και κέρματα έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η επιστροφή των ρέστων στον πελάτη.
 • Αν γίνονται δεκτά κουπόνια ή επιταγές, ο χρήστης μπορεί να εισάγει τον αριθμό ταυτοποίησης για εύκολη ανίχνευση αργότερα.
 • Διάφορα σχέδια παραστατικών: για καλύτερη εξυπηρέτηση στο σημείο πώλησης, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς σχεδιασμούς εκτύπωσης παραστατικών. Επίσης, το παραστατικό μπορεί να εκτυπωθεί σε διάφορες γλώσσες, αφού τοFrontRe tailυποστηρίζει πολυγλωσσικό σύστημα.
 • Παρέχονται δυο τρόποι για θέση πώλησης σε αναμονή. Μεχρήστηή πελάτη.

Κάρτες πελατών

 • Το FrontRetail επιτρέπει την δημιουργία πελατών στην βάση δεδομένων, για την εφαρμογή ειδικών συνθηκών σε αυτούς, (σχέδιο παραστατικού, τιμοκατάλογο, εκπτώσεις …). Επίσης, ο έλεγχος των πωλήσεων ανά πελάτη ανιχνεύει προτιμήσεις, τάσεις κλπ..
 • Σε οποιοδήποτε σημείο της πώλησης, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει πελάτη που θα συνδεθεί με αυτήν.
 • Με την ανάθεση πεάτην στην πώληση, το σύστημα θα εμφανίσει στην οθόνη στοιχεία, ώστε να μπορέσει ο χρήστης να δει τον λογαριασμό του πελάτη με λεπτομέρεια. Ταστοιχεία αυτάείναι:
  • ΡΙΣΚΟ: Στο αρχείο πελάτη μπορείτε να εισάγετε πιστωτικό όριο. Αυτός ο δείκτης ενεργοποιείται αν το σύνολο έχει ξεπεράσει το όριο αυτό. Επίσης ενεργοποιείται αν ο πελάτης επιστρέψει πιστωτικό σημείωμα, επιταγή κλπ.. Αν ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει πώληση που υπερβαίνει το ρίσκο του πελάτη, θα πρέπει να κλείσει την πώληση με μετρητά ή να ζητήσει άδεια από τον υπεύθυνο του καταστήματος.
  • ΔΑΝΣΙΜΟΙ: Ο δείκτης αυτός ενεργοποιείται αν ο πελάτης έχει ήδη δανιστεί κάποια είδη. Ο δείκτης απενεργοποιείται όταν ο πελάτης επιστρέψει σε καλή κατάσταση όσα είδη έχει δανιστεί.
  • ΕΚΚΡΕΜΗ: Ο δείκτης αυτός ειδοποιεί αν ο πελάτης έχει υπόλοιπο (πχ πωλήσεις σε πίστωση που δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί). Για να πληρωθεί το χρέος, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το την λειτουργία ‘Εισπράξεις’.
  • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Ο δείκτης αυτός ειδοποιεί αν ο πελάτης είτε έχει δώσει κάποια προκαταβολή είτε έχει επιστρέψει κάποιο είδος και δεν του έχει επιστραφεί το ποσό. Με την ολοκλήρωση της πώλησης, οι προκαταβολές αυτές θα αφαρεθούν από το σύνολο.
  • ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Ο δείκτης αυτός ειδοποιεί αν ο πελάτης έχει αφήσει είδη προς επιδιόρθωση: κόντεμα, στένεμα, κλπ.. Με αυτό το πλήκτρο, ο χρήστης μπορεί να ερευνήσει τέτοιες περιπτώσεις η να εισάγει νέο πελάτη για να παραδώσει ένα επιδιορθωμένο είδος. Οιεπιδιορθώσειςμπορούνναείναιμεήχωρίςχρέωση.
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Ο δείκτης αυτός ειδοποιεί αν ο πελάτης έχει παραγγείλει κάποια είδη. Με το πλήκτρο αυτό, ο χρήστης μπορεί να τα δει, να κάνει νέες παραγγελίες ή να ολοκληρώσει την πώληση. Για κάθε παραγγελία, ο χρήστης μπορεί να εισάγει την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης, την προκαταβολή, να ακυρώσει έξοδα και να να εισάγει παρατηρήσεις.
 • Για πελάτες καταγεγραμμένους στο σύστημα, η πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί με δελτίο αποστολής. Μπορεί να γίνει αργότερα έλεγχος (στο ICGManager ή στο FrontRetailAdvanced) όλως των δελτίων αποστολής σε εκκρεμότητα για κάποιον πελάτη.
 • Υπάρχουν ειδικές λειτουργίες για πληροφορίες πελατών: πελάτες ανά ημερομηνία, είδος και τιμή, τρόπο πληρωμής, πιστώσεις κλπ …

Στατιστικά και κλεισίματα

 • Το FrontRetail υποχρεούται να κάνει τουλάχιστον ένα κλείσιμο κάθε ημέρα.
 • Πριν το κλείσιμο ημέρας, ο χρήστης μπορεί να δηλώσει όλα τα τεμάχια από κάθε νόμισμα.
 • Μετά την δήλωση μετρητών, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την αναφορά (γνωστή και ως Ζ ημέρας). Στην οθόνη εμφανίζεται η πιθανή διαφορά μεταξύ της δήλωσης από τον χρήστη και των υπολογισμών του συστήματος. Παραμετρικά, μπορείτε να προσθέσετε μια σειρά από βοηθητικές αναφορές για να ολοκληρώσετε την πληροφόρηση της ημέρας: ανάλυση πωλήσεων (ανά τρόπο πληρωμής, πωλητή, τμήμα), λεπτομερείς αναφορές (αλλαγές τιμών, επιστροφές κλπ), εκπτώσεις ..
 • Το FrontRetailπεριέχει μεγάλο αριθμό αναφορών και γραφικών για περαιτέρω ανάλυση όλων των κινήσεων στο κατάστημα.

Επικοινωνία με κεντρική βάση

Το FrontRetail μπορεί να επικοινωνήσει με κεντρική βάση, διαχειριζόμενη από το ICGManager, με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • Σε πραγματικό χρόνο: Το κατάστημα συνδέεται onlineμε την βάση του κεντρικού. Όλες οι κινήσεις των καταστημάτων της αλυσίδας μεταφέρονται και εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ίδια βάση δεδομένων. Είναι ο προτεινόμενος τρόπος αν θέλετε να ελέγξετε αποθέματα και ποσά σε εκκρεμότητα σε όλα τα καταστήματα και για κάθε είδος.
 • Σε μη πραγματικό χρόνο: Το κατάστημα έχει την δική του βάση. Με κάθε κλείσιμο ημέρας, οι πωλήσεις και οι λοιπές συναλλαγές εξάγονται αυτόματα στην βάση του κεντρικού. Τα είδη και οι αλλαγές τιμών που γίνονται στο κεντρικό επίσης εισάγονται περιοδικά στην τοπική βάση.